Male hidroelektrane

Mini Hidroelektrane

Ekonomska kalkulacija ovog vida energije je danas uzela maha. Čisti izvori energije i interesovenje za njih je ogromno, jer je zakon EU takav da nalaže njihovu intezivnu upotrebu u bližoj budućnosti.

Specifikacija jedne mini-hidroelektrane:
lokacija: Brodarevo,reka Lim , Kompanija: Reservoir - Capital
(http://www.reservoircapitalcorp.com/i/pdf/CorpPres.pdf)

optimalna snaga: 26.00 MW
cena konstrukcije : 71.099 eura

pozitivne:
ne zagađuje okolinu

Hod po mukama sa hepiendom

Kad je pre pet godina kretala u avanturu izgradnje mini hidroelektrane na jugu Srbije, na reci Vlasini, Vera Ristić, suvlasnica kompanije Ecoenergo Inženjering, nije mogla da pretpostavi šta je sve čeka. Iako se zakonski potkovala i znala često više od samih činovnika, kao pionir u tom poslu prošla je kroz administrativne muke.
Kaže da je na teritoriju opštine Crna Trava došla nakon prezentacije o hidropotencijalima opštine Vlasotince na stručnom savetu Elektroprivrede Srbije u maju 2005. godine.

Ekonomeast magazin br. 513 - specijalni dodatak

Prva dva od četiri okrugla stola posvećena alternativnoj energiji u Srbiji koja je organizovao institut Jefferson, održani su 22. februara i 8. marta u beogradskom Centru lepih umetnosti Gvarnerijus.

Studija slučaja - mala hidrocentrala "Ribare"

Za potrebe izrade studije slučaja odabrana je mala hidrocentrala „Ribare“ koja je navedena pod rednim brojem 76 u „Katastru malih hidroelektrana na teritoriji SR Srbije, van AP“. Pretpostavka koja se u ovoj studiji uvodi je da za ovu lokaciju može vladati interesovanje investitora, jer je reč o protočnoj hidroelektrani snage oko 500 kW, a dosadašnja praksa je pokazala da su baš ovakve hidrocentrale najzanimljivije za investitore. Druga pretpostavka je da je ovaj projekat tehnički izvodljiv i ekonomski opravdan.

Stanje i razvoj malih hidroelektrana u Srbiji

Termin male hidroelektrane se u ovom radu odnosi na sve hidroelektrane instalisane snage ispod 10 MW, bez obzira na tip elektrane ( akumulacione, protočne, pribranske i dr .). Hidroelektrane instalisane snage ispod 100 kW često se nazivaju i mikroelektranama, i takav izraz će se koristiti i ovde bez obzira na činjenicu da u literaturi uglavnom ne postoji jedinstvena klasifikacija.

Budite u toku

Najbrži način informisanja! Prijavite se za najnovije informacije preko rss feeda.